най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das China
Китай
die Mehrheit (Mehrheiten)
мнозинство
das Nachbarhaus
съседна къща
pinkeln
пикая
sagen~sagte~gesagt
казвам
говоря
ständig
постоянен
непрекъснат
die Weichselkirsche
вишна
weigern
отказвам
възпротивявам се
wer schön sein will, muss leiden
който иска да бъде красив, трябва да страда
трай моме за хубост
das Xylophon (Xylophone)
ксилофон
Български   Английски   Немски