най-добрите решения за изучаване на чужди езици

mbLingve | Немско-Български онлайн речник

German Bulgarian
Bulgarian   English   German