най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
die Schwangerschaft (Schwangerschaften)
бременност
der Schwangerschaftsabbruch (Schwangerschaftsabbrüche)
прекъсване на бременност
аборт
der Schwangerschaftstest (Schwangerschaftsteste)
тест за бременност
die Schwangerschaftsunterbrechung (Schwangerschaftsunterbrechungen)
прекъсване на бременност
аборт
die Schwangerschaftsverhütung
предпазване от бременност
Abbruch der Schwangerschaft
прекъсване на бременност
Български   Английски   Немски