the best solutions for learning foreign languages

nahm | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
abnehmen~nahm ab~abgenommenприемам, получавам, вдигам (доставена, изработена вещ)
Abnahme eines Bauwerkesприемане на строителен обект (в завършен вид)
Abspaltung zur Aufnahmeотделяне с прехвърляне към друго, съществуващо дружество
alle ohne Ausnahmeвсички без изключение
Annahme als Kindосиновяване
Annahme bestimmter Umständeдопускане/приемане наличието на определени обстоятелства
Annahme der Erbschaftприемане на наследството
Annahme der Leistungприемане (от кредитора на престрацията)
Annahme eines Angebotsприемане на оферта
Annahme eines Übereinkommensприемане на международен договор
Bulgarian   English   German