the best solutions for learning foreign languages
German Bulgarian
Abtretung eines Gebietesотстъпване, предаване на територия (подлежаща на анексиране от друга държава)
Bulgarian   English   German