the best solutions for learning foreign languages

frachtgutes | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abandon des Frachtgutesизоставяне на товара (при морски превози в полза на застрахователя при повреда)
Abandon eines Frachtgutesизоставяне на (повреден) товар (в полза на застрахователя при морски превоз)
Aufgabe des Frachtgutesизоставяне на товара (при морски превози в полза на застрахователя при повреда)
Bulgarian   English   German