the best solutions for learning foreign languages
German Bulgarian
Abandon eines Frachtgutesизоставяне на (повреден) товар (в полза на застрахователя при морски превоз)
Abandon eines Geschäftsanteilsотказ от дружествен дял в ООД
Abandon eines Schiffsизоставяне на (повреден) кораб (в полза на застрахователя)
Abberufung eines Aufsichtsratsmitgliedsосвобождаване от длъжност на член на надзорен съвет
Abberufung eines Diplomatenотзоваване на дипломат
Abberufung eines Vorstandmitgliedsосвобождаване от длъжност на член на управителен съвет
Abbruch eines Gebäudesсъбаряне/разрушаване на сграда
Abfindung eines Genossenобезщетение, изплащане на имуществения дял на (напускащ или изключен) член на кооперация
Abfindung eines Gesellschaftersизплащане дружествения дял на съдружник (напускащ или изключен); обезщетение на съдружник (напускащ или изключен)
die Spuren eines Verbrechens beseitigenзаличавам следите на престъпление
Bulgarian   English   German