the best solutions for learning foreign languages

eines | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abandon eines Frachtgutesизоставяне на (повреден) товар (в полза на застрахователя при морски превоз)
Abandon eines Geschäftsanteilsотказ от дружествен дял в ООД
Abandon eines Schiffsизоставяне на (повреден) кораб (в полза на застрахователя)
Abberufung eines Aufsichtsratsmitgliedsосвобождаване от длъжност на член на надзорен съвет
Abberufung eines Diplomatenотзоваване на дипломат
Abberufung eines Vorstandmitgliedsосвобождаване от длъжност на член на управителен съвет
Abbruch eines Gebäudesсъбаряне/разрушаване на сграда
Abfindung eines Arbeitnehmersобезщетение на работник
Abfindung eines Genossenобезщетение, изплащане на имуществения дял на (напускащ или изключен) член на кооперация
Abfindung eines Gesellschaftersизплащане дружествения дял на съдружник (напускащ или изключен); обезщетение на съдружник (напускащ или изключен)
Bulgarian   English   German