най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
Abbruch der diplomatischen Beziehungen
прекъсване на дипломатическите отношения
Aufnahme von diplomatischen Beziehungen
установяване на дипломатически отношения
die diplomatischen Beziehungen abbrechen
прекъсвам дипломатическите отношения
Български   Английски   Немски