най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
die Mandarine (Mandarinen)
мандарина
Български   Английски   Немски