най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
die Litschi (Litschis)
личи (плод)
Български   Английски   Немски