the best solutions for learning foreign languages

bauwerkes | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abnahme eines Bauwerkesприемане на строителен обект (в завършен вид)
Untergang eines Bauwerkesпогиване на сграда
Übergabe eines Bauwerkesпредаване на строителен обект
Bulgarian   English   German