the best solutions for learning foreign languages

abschöpfung | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Abschöpfung (Abschöpfungen)изравнително вносно мито; импортна такса върху селскостопански продукти; отнемане в ползата на държавата
Abschöpfung des durch eine Straftat Erlangtenконфискуване на придобитото чрез престъпление
Abschöpfung des Mehrerlösesконфискуване на печалбата, получена при нелоялна конкуренция
Bulgarian   English   German