the best solutions for learning foreign languages

abgesondertes | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
abgesondertes Vermögenобособено/отделено имущество (от наследствена маса или от несъстоятелност)
Bulgarian   English   German