the best solutions for learning foreign languages
German Bulgarian
abgesondertотделен; обособен; самостоятелен
abgesonderte Befriedigungсамостоятелно удовлетворение (на кредитор по специален ред)
abgesondertes Vermögenобособено/отделено имущество (от наследствена маса или от несъстоятелност)
Bulgarian   English   German