най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
abdreschen~drosch ab~abgedroschen
овършавам
abgedroschene Redensart
изтъркан израз
Български   Английски   Немски