най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
abbacken~buk/backte ab~abgebacken
пека
изпичам
Български   Английски   Немски