най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
abends
вечер
spätabends
късно вечерта
Български   Английски   Немски