най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
abbuchen
приспадам (сума)
von einem Konto abbuchen
задължавам сметка
Български   Английски   Немски