най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
der Abbruch (Abbrüche)
прекъсване
събаряне (на сграда)
разглобяване
скъсване (на отношения)
вреда
Abbruch der diplomatischen Beziehungen
прекъсване на дипломатическите отношения
Abbruch der Schwangerschaft
прекъсване на бременност
Abbruch eines Gebäudes
събаряне/разрушаване на сграда
abbruchreif
готов за събаряне
der Schwangerschaftsabbruch (Schwangerschaftsabbrüche)
прекъсване на бременност
аборт
Български   Английски   Немски