най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
abbilden
изобразявам
Български   Английски   Немски