най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
die Physik
физика
physikalische Experimente
физически експерименти
physikalische Gesetze
физически/физични закони
der Physiker (Physiker)
физик
die Astrophysik
астрофизика
die Biophysik
биофизика
die Geophysik
геофизика
die Metaphysik
метафизика
der Metaphysiker (Metaphysiker)
метафизик
Professor für Physik
професор по физика
Български   Английски   Немски