най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
die Musik
музика
die Musik ist viel zu laut
музиката е много силна
musikalisch
музикален
musikalische Leitung
музикално ръководство
der Musikant (Musikanten)
музикант
der Musiker (Musiker)
музикант
klassische Musik
класическа музика
die Popmusik
попмузика
Techno (Technomusik)
техно (електронна музика)
wer die Musik bezahlt, bestimmt die Melodie
който плаща, той поръчва музиката
Български   Английски   Немски