най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
die Klinik (Kliniken)
клиника
das Klinikum (Kliniken)
клиника
голяма университетска клиника
die Augenklinik (Augenkliniken)
очна клиника
die Poliklinik (Polikliniken)
поликлиника
Български   Английски   Немски