най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
der Katholik (Katholiken)
католик
Български   Английски   Немски