най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
die Grammatik (Grammatiken)
граматика
учебник по граматика
grammatikalisch
граматичен
граматически
deskriptive Grammatik
описателна граматика
die Transformationsgrammatik (Transformationsgrammatiken)
трансформационна граматика
Български   Английски   Немски