най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
weder Fisch noch Fleisch
ни риба, ни рак
Български   Английски   Немски