най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
nach jemandes Pfeife tanzen
вървя някому по гайдата
вървя по гайдата на някого
Български   Английски   Немски