най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
една лястовица пролет не прави
Български   Английски   Немски