най-добрите решения за изучаване на чужди езици
German Bulgarian
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
една лястовица пролет не прави
Bulgarian   English   German