най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
der Logarithmus (Logarithmen)
логаритъм
Български   Английски   Немски