най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
der Algorithmus (Algorithmen)
алгоритъм
Български   Английски   Немски