най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das Laboratorium (Laboratorien)
лаборатория
das Oratorium (Oratorien)
оратория
Български   Английски   Немски