най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das Altmetall
метални отпадъци
das Bimetall (Bimetalle)
биметал
das Buntmetall (Buntmetalle)
цветен метал
das Edelmetall (Edelmetalle)
благороден метал
das Halbmetall (Halbmetalle)
полуметал
das Metall (Metalle)
метал
das Metallgeld
монети
das Nichtmetall (Nichtmetalle)
неметал
металоид
das Schwermetall (Schwermetalle)
тежък метал
das Weißmetall (Weißmetalle)
бабит (лагерна сплав)
Български   Английски   Немски