най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das Auditorium (Auditorien)
аудитория (зала и слушатели)
Български   Английски   Немски