най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das Stück (Stücke)
парче
част
къс
пиеса
откъс
пасаж
der Stücklohn (Stücklöhne)
трудово възнаграждение според количеството на изработеното трудово възнаграждение
Abschreibung von einem Grundstück
отделяне на част от имот (за придаване към съседен парцел)
Belastung eines Grundstücks
обременяване на недвижим имот
ein Grundstück bebauen
застроявам парцел
ein Stück auf die Bühne bringen
поставям пиеса
das Grundstück
парцел
парче земя
pro Stück
на/за парче
на/за бройка
das Schmuckstück (Schmuckstücke)
накит
бижу
украшение
zwei Stück Kreide
два тебешира
Български   Английски   Немски