най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
der Niger
Нигер (държава)
das Nigeria
Нигерия
der Beschleuniger (Beschleuniger)
ускорител
катализатор
ein dorniger Pfad
трънлив път
einigermaßen
горе-долу
донякъде
в известна степен
der Geschirrreiniger (Geschirrreiniger)
препарат за съдомиялна машина
nach einiger Zeit
след известно време
der Peiniger (Peiniger)
мъчител
der Reiniger (Reiniger)
почистващ препарат
weniger
по-малко
Български   Английски   Немски