най-добрите решения за изучаване на чужди езици
German Bulgarian
трай моме за хубост
wer schön sein will, muss leiden
Bulgarian   English   German