най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
zu Abend essen
вечерям
zu allem bereit sein
готов съм на всичко
zu allem Unglück
отгоре на всичко
zu Asche verbrennen
изгарям на пепел
zu Beginn
в началото
zu beiden Seiten
от двете страни
zu Besuch kommen
идвам на гости/посещение
zu Besuch sein
на гости/посещение съм
zu Bett gehen
отивам да спя
лягам си
zu Bewusstsein kommen
идвам в съзнание
идвам на себе си
Български   Английски   Немски