the best solutions for learning foreign languages

vermögen | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
das Vermögenсъстояние; имущество; способност; възможности
vermögendсъстоятелен; заможен; богат
die Vermögensgegenständeактиви
das Vermögensrechtимуществено право
die Vermögenssteuer (Vermögenssteuern)данък върху имуществото
abgesondertes Vermögenобособено/отделено имущество (от наследствена маса или от несъстоятелност)
abnutzbares Anlagevermögenамортизируеми дълготрайни активи
Anfall eines Vermögensпреминаване на имущество (към нкг.) по силата на закона
das Anfangsvermögen (Anfangsvermögen)имущество (на всеки от съпрузите) при възникване на имуществена разделност с изравняване на придобитото имущество
Auseinandersetzung eines Vermögensликвидация и разпределение на имущество; прекратяване на имуществена общност
Bulgarian   English   German