the best solutions for learning foreign languages

leistung | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
der Leistungsabfallпадане на мощността
leistungsbezogenзависещ от постиженията/резултатите; обвързан с постиженията/резултатите
der Leistungsfaktor (Leistungsfaktoren)коефициент на мощност
die Leistungsfeststellungоценка на резултати
leistungsfähigработоспособен; високопроизводителен; продуктивен
die Leistungsfähigkeitработоспособност; производителност; мощност
der Leistungslohn (Leistungslöhne)заплата, зависеща от постиженията; заплащане за ефективност
der Leistungsmesser (Leistungsmesser)ватметър
das Leistungsniveau (Leistungsniveaus)ниво на производителността
leistungsorientiertориентиран към постижения и резултати
Bulgarian   English   German