the best solutions for learning foreign languages

gewinns | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abführung des Gewinnsпрехвърляне на печалбата (на свързано дружество)
Berichtigung des Gewinnsкоригиране на печалбата
die Gewinnsteuerданък върху печалбата
Ausgleich des Zugewinnsпарично изравняване на придобитото имущество (от всеки от съпрузите по възмезден начин)
Bulgarian   English   German