the best solutions for learning foreign languages

genossen | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abfindung eines Genossenобезщетение, изплащане на имуществения дял на (напускащ или изключен) член на кооперация
Aufnahme eines Genossenприемане на член-кооператор
der Genosse (Genossen)другар (член на профсъюз социалистическа или комунистическа партия и обръщение в бившата ГДР); приятел; спътник
die Genossenschaft (Genossenschaften)кооперация; сдружение
der Genossenschaftler (Genossenschaftler)кооператор; член на сдружение
genossenschaftlichкооперативен
der Altersgenosse (Altersgenossen)връстник
Auflösung einer Genossenschaftпрекратяване на кооперация
Beitritt zu einer Genossenschaftпостъпване в кооперация
der Bundesgenosse (Bundesgenossen)съюзник
Bulgarian   English   German