the best solutions for learning foreign languages
German Bulgarian
Abfindung eines Genossenобезщетение, изплащане на имуществения дял на (напускащ или изключен) член на кооперация
Aufnahme eines Genossenприемане на член-кооператор
genießen~genoss~genossenрадвам се; наслаждавам се
der Genosse (Genossen)другар (член на профсъюз социалистическа или комунистическа партия и обръщение в бившата ГДР); приятел; спътник
die Genossenschaft (Genossenschaften)кооперация; сдружение
der Genossenschaftler (Genossenschaftler)кооператор; член на сдружение
genossenschaftlichкооперативен
die Genossenschaftsbank (Genossenschaftsbanken)кооперативна банка
die Absatzgenossenschaft (Absatzgenossenschaften)пласментна коопереция
Auflösung einer Genossenschaftпрекратяване на кооперация
Bulgarian   English   German