най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
Abbruch eines Gebäudes
събаряне/разрушаване на сграда
Aufstocken eines Gebäudes
надстрояване на сграда
Български   Английски   Немски