the best solutions for learning foreign languages

erstatten | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
erstattenплащам; връщам; възстановявам разходи
Abgaben erstattenвъзстановявам (недължимо платена) сума по публично вземане
Anzeige erstattenправя донесение
Aufwendungen erstattenвъзстановявам разноски
einen Beitrag erstattenвъзстановявам осигурителна вноска
einen Bericht erstattenизготвям доклад; давам отчет
zurückerstattenвръщам сума; възстановявам разходи
Bulgarian   English   German