най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
abdreschen~drosch ab~abgedroschen
овършавам
ausdreschen~drosch aus~ausgedroschen
овършавам
die Droschke (Droschken)
файтон
der Droschkenkutscher (Droschkenkutscher)
файтонджия
abgedroschene Redensart
изтъркан израз
verdreschen~verdrosch~verdroschen
пребивам от бой
Български   Английски   Немски