най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
ab dieser Stelle
от това място
abgesehen von dieser Tatsache
независимо от този факт
bei Berücksichtigung dieser Tatsache
като се вземе предвид този факт
като се отчете този факт
bei dieser Gelegenheit
по този повод/случай
in dieser Hinsicht
в това отношение
Български   Английски   Немски