най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
ab (Dat.)
от (за време и място)
entsagen (etw. (Dat))
отказвам се (от нещо)
ernennen~ernannte~ernannt zu etw. (Dat)
назначавам за/на нещо
im Vorfeld von etwas (Dat.)
при подготовката на нещо
bereit (zu (Dat.))
готов (за нещо предстоящо)
duften (nach (Dat.))
ухая
мириша (на нещо)
enttäuscht (von (Dat.))
разочарован (от някого/нещо)
fähig (zu (Dat.))
способен (за нещо)
годен (за нещо)
даровит
unabhängig (von (Dat.))
независим (от)
автономен
суверенен
verloben (mit (Dat.))
сгодявам се (за някого)
Български   Английски   Немски