най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
abbrechen~brach ab~abgebrochen
прекъсвам
отчупвам
angebracht
подходящ
aufgebracht
ядосан
разгневен
силно развълнуван
bringen~brachte~gebracht
нося
донасям
занасям
завеждам
придружавам
довеждам
дарявам
erbrechen~erbrach~erbrochen
повръщам
разбивам
heimbringen~brachte heim~heimgebracht
изпращам до вкъщи
занасям вкъщи
umbringen~brachte um~umgebracht
погубвам
убивам
unterbrechen~unterbrach~unterbrochen
прекъсвам
verbringen~verbrachte~verbracht
прекарвам (време)
zurückbringen~brachte zurück~zurückgebracht
донасям обратно
връщам
Български   Английски   Немски