the best solutions for learning foreign languages
German Bulgarian
das Bett (Betten)легло; креват; постеля; корито на река
das Bett zurechtmachenоправям леглото
bettelarmбеден като просяк
die Bettelei (Betteleien)просене, просия
das Bettlaken (Bettlaken)долен чаршаф
der Bettler (Bettler)просяк
die Bettlerin (Bettlerinnen)просякиня
der Bettrand (Bettränder)ръб на креват
Bettruhe verordnenпредписвам на болния да остане на легло
die Bettwäscheспално бельо
Bulgarian   English   German