the best solutions for learning foreign languages

beamten | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abordnung eines Beamtenкомандироване на държавен служител (за временно изпълнение на службата в друго населено място)
Absetzung eines Beamtenосвобождаване от длъжност на държавен служител
Aufstieg eines Beamtenповишаване в длъжност на държавен служител
der Beamte (Beamten)чиновник; държавен служител
Beförderung eines Beamtenповишаване (в длъжност или ранг) на държавен служител
Besoldung eines Beamtenслужебно възнаграждение на държавен служител
das Beamtenverhältnis (Beamtenverhältnisse)служебно правоотношение на държавен служител
der Bankbeamte (Bankbeamten)банков служител
der Finanzbeamte (Finanzbeamten)финансов чиновник
der Gemeindebeamte (Gemeindebeamten)общински служител
Bulgarian   English   German