the best solutions for learning foreign languages

beamten | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abordnung eines Beamtenкомандироване на държавен служител (за временно изпълнение на службата в друго населено място)
Absetzung eines Beamtenосвобождаване от длъжност на държавен служител
Aufstieg eines Beamtenповишаване в длъжност на държавен служител
der Beamte (Beamten)чиновник; държавен служител
Beförderung eines Beamtenповишаване (в длъжност или ранг) на държавен служител
Besoldung eines Beamtenслужебно възнаграждение на държавен служител
das Beamtenverhältnis (Beamtenverhältnisse)служебно правоотношение на държавен служител
der Bahnbeamte (Bahnbeamten)служител в железниците
der Bankbeamte (Bankbeamten)банков служител
der Finanzbeamte (Finanzbeamten)финансов чиновник
Bulgarian   English   German