the best solutions for learning foreign languages
German Bulgarian
Abordnung eines Beamtenкомандироване на държавен служител (за временно изпълнение на службата в друго населено място)
Absetzung eines Beamtenосвобождаване от длъжност на държавен служител
Aufstieg eines Beamtenповишаване в длъжност на държавен служител
Beförderung eines Beamtenповишаване (в длъжност или ранг) на държавен служител
Besoldung eines Beamtenслужебно възнаграждение на държавен служител
Entfernung eines Beamten aus dem Dienstотстраняване от длъжност, дисциплинарно уволнение на държавен служител
Ernennung zum Beamtenназначаване като държавен служител
Rückstufung eines Beamtenпонижаване (в длъжност или ранг) на държавен служител
Umsetzung eines Beamtenпреназначаване на държавен служител (на друга длъжност в рамките на същата месторабота)
das Beamtenverhältnis (Beamtenverhältnisse)служебно правоотношение на държавен служител
Bulgarian   English   German