the best solutions for learning foreign languages

abordnung | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Abordnung (Abordnungen)делегация
Abordnung eines Beamtenкомандироване на държавен служител (за временно изпълнение на службата в друго населено място)
Bulgarian   English   German